Useful Links

Slovenský konzulát v NYC http://www.mzv.sk/cgnewyork
Český konzulát v NYC http://www.mzv.cz/newyork
Czech Center NYC http://new-york.czechcentres.cz/