Hodiny češtiny pro děti

 

Česká škola je otevřena od začátku září do začátku června (přibližně 35 vyučovacích dnů) a nabízí dva jazykové programy dětem od 6-18 let, a to ve dvou dnech, v pátek nebo v sobotu. Páteční výuka probíhá v budově Bohemian Hall od 17:00-19:30 hodin. Sobotní výuka je také umístěna v Bohemian Hall a hodiny probíhají od 9:30-12 hodin.

Program je rozdělen na oddělení Češtiny jako první jazyk a oddělení Češtiny jako cizí jazyk.

 

Program Čeština jako druhý jazyk

Většina dětí, které do programu dochází, se ve Spojených státech buď narodila nebo v USA pobývají se svými rodiči po určitou dobu.  Jeden z rodičů nebo oba dva rodiče jsou však české národnosti a češtinu používají jako komunikační jazyk ve styku s dítětem. Dítě bylo systematicky vystavováno češtině už od útlého věku.  Program Čeština jako první jazyk navazuje na základní znalost jazyka dítěte, tj. schopnosti dorozumět se v cílovém jazyce, a dále ji rozvíjí.

Program češtiny jako prvního jazyka se skládá z 5 vyučovacích bloků, ve kterých vyučujeme mluvnici, čtení, čtení s kritickým myšlením, slohovou výchovu a kulturní výchovu. Hodiny probíhají výhradně v českém jazyce za použití autentických učebnic a učebních materiálů nejvyšší kvality zakoupených v České republice. Učebnice a materiály jsou každoročně přehodnocovány a porovnávany s nově vydanými učebnicemi s cílem se co nejvíce přibližit současným vzdělávacím trendům na základních školách v České republice.