Message Board

Letos znovu plánujeme letní tábor češtiny a slovenštiny pro děti od 5-12 let. Tábor se uskuteční ve dnech 14.8-25.8. denně od 9-16 hodin. Hledáme zájemce na pozici táboroví vedoucí, kteří by vedli tábor v češtině a slovenštině. Táboroví vedoucí by měli mít praxi v provedení popř. i plánování táborových programů nebo prošli příslušnými školícími kurzy na vedení táborů buď v USA nebo v ČR/SR. Předchozí práce s dětmi podmínkou. Pozice uchazeče v jiných zařízeních jako jsou školy, dětská centra bude také brána na zřetel. Platové ohodnocení podle predchozí praxe. Zájemci, hlaste se na emailove adrese center.director@bohemianhall.org nebo na čísle 201.496.4393

Dále hledáme praktikanty ve věku 18+ let s praxí práce s dětmi.

V tomto roku opäť plánujeme letný tábor češtiny a slovenčiny pre deti od 5-12 rokov. Tábor sa uskutoční v dňoch 14.8.-25.8. denne od 9-16 hodín. Hľadáme záujemcov na pozíciu táborových vedúcich, ktorí by viedli tábor v češtine a slovenčine. Táboroví vedúci by mali mať prax v prevedeniu poprípade aj v plánovaniu táborových programov alebo prešli príslušnými odbornými kurzami na vedenie táborov buď v USA alebo v ČR / SR. Predchádzajúca práca s deťmi je podmienkou. Pozícia uchádzača v iných zariadeniach ako sú školy, detské centrá bude tiež braná na zreteľ. Platové ohodnotenie podľa predchádzajúcej praxe. Zaujemcovia, hláste sa na emailovej adrese center.director@bohemianhall.org alebo na čisle 201.496.4393.

Ďalej hľadáme praktikantov vo veku 18+ rokov s praxou práce s deťmi.

 

 

Contact for more info:
Blanka Sylvester, center.director@bohemianhall.org, tel.201.496.4393

Jazykový program češtiny pro dospělé hledá učitele českého jazyka. Pracovní úvazek na několik hodin týdně, konkurenční plat. Možnost práce i během letních měsíců. Podmínky pro přijetí: Vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením nebo s praxí výuky češtiny nebo angličtiny dospělým studenům; americké občanství/trvalý pobyt v USA; americké pracovní povolení.

Contact for more info:
Blanka Sylvester, Director, center.director@bohemianhall.org

Jazykový program slovenčiny pre dospelých hľadá učiteľov slovenského jazyka. Pracovný úväzok na niekoľko hodín týždenne, konkurenčný plat. Podmienky prijatia: vysokoškolské vzdelanie s pedagogickým zameraním alebo alebo s praxou výučby slovenčiny alebo angličtiny dospelým študentom; americké občanstvo/trvalý pobyt v USA; americké pracovné povolenie.

Contact for more info:
Blanka Sylvester, Director, center.director@bohemianhall.org

Jazykový program slovenčiny pre deti  a mládež hľadá učiteľov slovenského jazyka. Vyučujeme deti od 5-18 rokov. Pracovný úväzok na niekoľko hodín týždenne, konkurenčný plat. Podmienky prijatia: vysokoškolské vzdelanie s pedagogickým zameraním; hudobný odbor alebo znalosť hry na hudobný nástroj sú preferované, ale nie sú podmienkou; americké občanstvo/trvalý pobyt v USA; americké pracovné povolenie.

Contact for more info:
Blanka Sylvester center.director@bohemianhall.org

Jazykový program češtiny pro děti hledá učitele českého jazyka. Vyučujeme děti od 5-18 let. Pracovní úvazek na několik hodin týdně, konkurenční plat. Podmínky pro přijetí: Vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením; hudební obor nebo znalost hry na hudební nástroj jsou preferovány, ale nejsou podmínkou; americké občanství/trvalý pobyt v USA; americké pracovní povolení.

Contact for more info:
Blanka Sylvester center.director@bohemianhall.org