Knihovna-Library

Knihovna bude otevřena 1x měsíčně v pátek a v sobotu. Otevírací hodiny od 17-18 hodin v pátek a 9:30-10:30 hodin v sobotu.  Kalendář dní najdete ke stažení dole.

K zapůjčení jsou dětské knihy pro všechny věkové kategorie.

Maximum knih k zapůjčení: 5

Roční vratný poplatek : $20. Poplatek je splatný při prvním zapůjčení knih a bude návrácen během posledního dne knihovny za podmínky, že všechny zapůjčené knihy byly navráceny v nepoškozeném stavu.

Poškozenou knihou se rozumí:

  • obal knihy chybí nebo je roztrhaný a/nebo silně zašpiněný
  • hřbet knihy je poškozený
  • stránky chybí nebo jsou roztrhané a/nebo silně zašpiněné
  • na stránkách byl použit zvýrazňovač
  • stránky jsou popsané tužkou, perem, fixem atd.

Čtení pro potěšení: Každá zapůjčená kniha má hodnotu 10 minut, které se budou přičítat k celkovému počtu přečtených minut za rok. Vaše dítě může tedy získat až 450 minut navíc!!! 

 

Library will be open once a month on Friday and Saturday. Opening hours on Friday 5-6 PM and on Saturday 9:30-10:30 AM. 2014-15 Library Calendar can be viewed at the bottom of this page.

We have books for children of all age groups.

Maximum number of borrowed books: 5

Yearly Refundable Fee of $20 will be collected at the first library visit and returned during the last library on May 30th under the condition that all borrowed books had been returned to the school library undamaged.

A book is considered damaged if:

  • the book cover is missing, is ripped, or heavily soiled
  • the book spine is heavily damaged
  • pages are missing, ripped, or heavily soiled
  • highlighter has been used throughout the book
  • it  has pencil, marker, or pen marks

READING FOR JOY: Every borrowed book is worth 10 minutes, which will be added to the total number of minutes at the end of the school year. Your child can earn up to 450 extra minutes!